เตรียมพบกับ งานประมูลรถเกี่ยวนวดข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรมือสอง

 

เออีซี การประมูล ในครั้ง 12

 

 

พบกับ

เออีซี การประมูล ครั้ง 12

 

7 ก.พ. ปี 2558

 

ณ โรงสีคลองน้ำเย็นเหนือ อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร

Subscribe to เออีซี การประมูล RSS